May 2009 Archives

Benvinguts a Perl.cat

| No Comments | No TrackBacks

Amb aquest apunt us dono la benvinguda a la comunitat de programadors de Perl d'àmbit català.

Ja fa molt de temps que els Perl Mongers de Barcelona veníem parlant de comprar el domini Perl.cat i avui mateix m'ha fet decidir la campanya de promoció del domini .cat que els seus responsables han posat en marxa per Sant Jordi. M'ha semblat una iniciativa molt didàctica i la rebaixa del 50% s'ho val. Així doncs, després de comprar el domini, confirmar el compromís d'ús del .cat i configurar el DNS, he creat una pàgina d'inici molt senzilla i m'he posat a instaŀlar el Movable Type OS al servidor dels mongers. Ara caldrà decidir com reestructurem la web dels mongers, començar a omplir d'apunts aquest blog, etc.

Aquí teniu alguns enllaços de la comunitat:

Si teniu d'altres suggeriments per afegir a la llista o voleu coŀlaborar amb algun dels que hi ha, no dubteu en comentar-m'ho.

I per aquells que no s'ho creuen, Perl està ben viu!

About this Archive

This page is an archive of entries from May 2009 listed from newest to oldest.

July 2009 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38