August 2009 Archives

Us recordo que aquest dijous 27 d'agost toca una nova reunió dels Perl Mongers de Barcelona. És agost i fa calor però segur que us vindrà de gust fer una cerveseta fresca en bona companyia, així que no falteu al Viena del carrer Pelai a partir de les 20h. Serem com de costum a la segona planta, prop de la finestra o no.

Per tal d'animar-vos a venir, tindrem algunes sorpreses:

Feu els vostres propis suggeriments o millor encara, veniu!

Actualització: El codi de descompte és acumulable amb la nova promoció de preus de la versió digital i sense DRM dels llibres Learning Perl i Mastering Perl, d'en brian d foy.

About this Archive

This page is an archive of entries from August 2009 listed from newest to oldest.

July 2009 is the previous archive.

September 2009 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38