May 2010 Archives

M'agradaria fer un directori d'empreses, organismes i entitats relativament locals (d'àmbit català, per exemple) que apostin d'una manera o altra per Perl.

M'interessen sobretot les petites i mitjanes empreses o d'altres entitats en què conegueu positivament que s'usa Perl de forma considerable i preferiria evitar les empreses molt grans a menys que tinguin una aposta ben clara per Perl. Per exemple: els serveis TIC del Departament d'Arquitectura de Computadors de la UPC desenvolupem majoritàriament en Perl.

Em podeu ajudar a confeccionar el directori?

El temps passa volant i demà tornem a tenir la reunió mensual dels mongers de Barcelona al segon pis del Viena del carrer Pelai, cap a les 20:00.

A banda de comentar com han anat les primeres eleccions del grup, podem parlar també de les perspectives de futur, del famós concurs de samarretes que s'ha quedat a l'aire, de l'etern tema de la web dels mongers i qualsevol altra cosa que us vingui de gust.

D'altra banda, per celebrar que m'heu triat com a líder del grup, miraré de dur preparada una xerrada d'introducció al Shipwright.

About this Archive

This page is an archive of entries from May 2010 listed from newest to oldest.

April 2010 is the previous archive.

July 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38