Celebrem Perl 6 amb un menú complet

| No Comments | No TrackBacks

Aquest dijous 29 de juliol està previst que surti a la llum Rakudo Star, la primera implementació [gairebé] completa i estable de Perl 6. Es nota que la comunitat en té moltes ganes perquè se'n parla molt i els Perl Mongers de Barcelona farem una petita celebració aprofitant que el mateix dijous tenim la reunió del mes de juliol.

Us he preparat un menú força complet per introduir-vos a Perl 6:

  • 20:00 - l'entrant: una petit tutorial per instal·lar Rakudo i Parrot
  • 20:30 - el primer: la traducció de la presentació de Perl 6 a Warszawa.pm
  • 21:00 - el segon: la presentació d'en Pm a l'OSCON d'enguany
  • 22:00 - les postres: /(salsitxa|cervesa)*/ a la fresca

El lloc triat per la celebració és la tradicional sala C6-E101 de l'edifici C6 al Campus Nord de la UPC (és el lloc de sempre per als que hàgiu estat anteriorment a alguna festa dels mongers). Si tot va bé, retransmetrem en directe l'esdeveniment i tot.

Correcció: m'han fet notar que dir que és una implementació completa no és exacte, tot i que s'hi acosta força.

Actualització: aquestes són les 2 càmeres disponibles durant la presentació (sense àudio, ho sento):

  • Ponent: vlc http://videoserver.ac.upc.es:921/
  • Transparències: vlc http://videoserver.ac.upc.es:922/

Foto testimonial:

Rakudo * Celebration Testimonial

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/20

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on July 26, 2010 8:13 PM.

Empreses, organismes i entitats que apostin per Perl was the previous entry in this blog.

Perl al Dia de la Llibertat del Programari 2010 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38